Kære kunde. Vi har opdateret vores politik om beskyttelse af personoplysninger. Her hos giversen.net og CAD consult gør vi os umage med altid at behandle dine data sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Med EU's nye databeskyttelsesforordning (GDPR), som er trådt i kraft den 25. maj 2018, sker der en positiv ændring, som giver dig større kontrol over, hvordan dine data behandles, og større sikkerhed for dine personoplysninger. Vi ønsker derfor at fortælle dig, at vi har opdateret vores politik om beskyttelse af personoplysninger med information om, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Som altid forsætter vi med at behandle dine data med største fortrolighed og respekt. Du behøver således ikke foretage dig noget i denne forbindelse. Til sidst kan vi oplyse at de data giversen.net og CAD Consult kender om dig er de samme som dem du kan se på tidligere har sendt til os. Det er selvfølgelig altid en mulighed at slette eller ændrer disse data, hvis du skulle have behov for dette. Ønsker du mere information om dine data og hvordan vi håndterer dine data kan du altid sende en mail til sysadm@giversen.net, hvor vi er klar til at hjælpe med de spørgsmål du måtte have. Med ønsket om en fortsat god dag. Bedste hilsner giversen.net og CAD Consult